"©Postmodern Minyatürler"

 

KLASİK TÜRK MİNYATÜRÜ HAKKINDA:

Çağımıza uygun bir açıklama ile, "minyatür" sanatına-resmine, yazı,hikaye ve belgeseli el ile resimlendirip;aydınlatmadır diyebiliriz...

 Minyatür Sanatına  kısaca da değinmek istersek,kökünün 7y.y dayandığını görüyoruz...Osmanlılar zamanında da sanatsever padişahlar sayesinde en görkemli zamanını yaşamış,bu sayede de çok değerli nakkaşlar eserler vermişlerdir...

Türk resminin tarihteki ilk örnekleri de 8-10.yy larda Uygur Dönem'inden geldiği görülmektedir... Bu "Mani"dilindeki metinleri resimleyen Uygur Minyatürleri 9-10.yy Türk Resim Sanatı hakkında da bilgi vermektedir... 11-13 yy.arasında Selçuklu Dönemi Minyatürlü el yazmaları büyük bir çeşitlilik gösterir.(Makamat ve Dimne, Kitab-i Aghâni"Şarkılar Kitabı", Varka ve Gülşah)...

 

14-15.yy larda yaşadığı tahmin edilen, Siyah Kalem'in minyatürlerinin,Timur'un ressamların koruyucusu olan torunu Bediuzzaman Mirza tarafından Istanbul'a getirildiği bilinmektedir...(Şu anda 153 minyatür Topkapı Müzesi Hazine Kitaplığında bulunmaktadır...)

 

Osmanlılar  zamanında "Minyatür Sanatı"  Fatih Sultan Mehmet'in sanata düşkünlüğü ile ivme kazanmış; 18 yy.da da matbaanın gelmesi ile yavaş yavaş önemini yitirip; teknik ve içerik açısından yeni bir türe doğru kaymştır(illüstrasyon)...Osmanlı Dönemin'de yaşamış değerli Nakkaşlardan bazıları;  Levni(Lale Devri), Matrakçi Nasuh,Nigari,Buhari,vb...

Bu konuda daha kapsamlı bilgi için: Metin And,Süheyl Ünver,Günsel Renda,Ismail 

 

HakkıUzunçarşılı,Filiz Çağman,Nurhan Atasoy'un kitaplarına göz atabilirsiniz.

3.Mehmet(1673-1736)Wikipedia

 

 

LEVNÎ

Bu büyük usta devrimizde yaşasaydı eminim iyi bir "moda tasarımcısı"olurdu..(Tabii bu benim fikrim!..)

O kadar dikkatlice ve detalıca betimlemiş ki o zamanın giysilerini...

18.yüzyıl türk resim sanatına büyük hizmet vermiş olan bu değerli nakkaşın ne zaman doğduğu bilinmiyor ama ölümü 1732.

18.yüzyılın başında ölmesine rağmen ünü ve şöhreti tüm yüzyıla damgasını vurmuş.

nilgün yönter